Х Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція

Друк

25-26 квітня 2017 року відбулася Х Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція «Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання». В роботі секції «Математика» взяли участь науково-педагогічні працівники кафедри вищої математики та студенти Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

З доповідями виступили:

· Гливий В. РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ ДЛЯ СТЕРЖНЯ ЗАСОБАМИ MATHCAD;

· Занчук О. ПРОБЛЕМА ПОШУКУ ГРАНИЦЬ РОЗБИТТЯ МАТЕМАТИЧНОГО ВИРАЗУ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ОПТИЧНОГО РОЗПІЗНАВАННЯ;

· Лисий А. РІВНЯННЯ ТУРБУЛЕНТНОГО ТЕПЛООБМІНУ

· Тютях О. РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ ДЛЯ КУЛІ ЗАСОБАМИ MATHCAD;

· Биків Н. МЕТОД ТРИГОНОМЕТРИЧНИХ РЯДІВ РІБЬЄРА-ФАЙЛОНА;

· Пирха В. РОЗВ’ЯЗОК КРАЙОВОЇ ЗАДАЧІ ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО РІВНЯННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ В ПРЯМОКУТНІЙ ОБЛАСТІ;

· Брощак О. ПОШИРЕННЯ ТЕПЛА В ПРЯМОКУТНОМУ СТЕРЖНІ.