Аспірантура

e-mail Друк

На кафедрі вищої математики діяла аспірантура за спеціальністю «Механіка деформівного твердого тіла».

Керує роботою аспірантів завідувач кафедри, кандидат фізико-математичних наук, доцент Шелестовський Борис Григорович.

В аспірантурі навчалися:

· 2004 – 2007 рр.: Габрусєв Григорій Валерійович.

28 грудня 2008 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.195.01 при Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук із спеціальності «Механіка деформівного твердого тіла» на тему «Контактна взаємодія кільцевих штампів з трансверсально ізотропним шаром та ізотропним шаром із залишковими деформаціями».

· 2007 – 2010 рр.: Габрусєва Ірина Юріївна.

15 квітня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.075.01 при Луцькому національному технічному університеті захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук із спеціальності «Механіка деформівного твердого тіла» на тему «Контактна взаємодія параболічних та кільцевих штампів із попередньо напруженою товстою плитою».

· 2013 – 2016 рр.: Панчук Олег Ігорович.

Завершує роботу над кандидатською дисертацією на тему: «Контактна взаємодія штампів складної конфігурації з попередньо напруженим півпростором та шаром».