Головні наукові публікації

e-mail Друк

· Samborskaya A.N. General stability problem of a series of fibers in an elastic matrix / Guz' A.N., Samborskaya A.N. // Soviet Applied Mechanics., 1991 vol. 27, no. 3. 223-231 ISSN 00385298.

· Samborska A.N. A 3-D periodic instability model for a series of fibres in a matrix / Guz A.N.a, Lapusta Y.N.a b, Samborska A.N.c // Advanced Composites Letters., 2000 – vol. 9, no. 2. – 93-100 – ISSN 09636935.

· Федак С.І. Циклічна повзучість сплаву АМг6. / Ясній П.В., Галущак М.П., Федак С.І., Подкользін В.Ю. // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2000. – №1. – С. 43-46.

· Романюк Л.А. Алгебраические модели турбулентной вязкости и теплопроводности в расчетах пристенных турбулентных течений / М. Лунис, В.И. Мамчук, В.Т.Мовчан, Л.А. Романюк, Е.А.Шквар. // Прикладна гідромеханіка. 2001. –Т.3, №1. С.37-45.

· Samborskaya A.N. A micromechanics solution of a 3D internal instability problem for a fiber series in an infinite matrix / Guz A.N., Lapusta Y.N., Samborskaya A.N. // International Journal of Fracture., 2002 vol. 116, no. 3. L55-L60 ISSN 03769429.

· Шелестовський Б.Г. Контактна взаємодія штампа з шаром із залишковими деформаціями, зумовленими кільцевим зварним швом / Б.Г. Шелестовський, Г.В Габрусєв // Машинознавство. – 2003. – № 2. – С. 9-12.

· Samborskaya A.N. 3D model end estimation of fiber interaction effects during internal instability in non-linear composites / Guz A.N., Lapusta Y.N., Samborskaya A.N. // International Journal of Fracture., 2005 vol. 134, no. 3-4. L45-L51 ISSN 03769429.

· Габрусєв Г.В. Побудова наближених розв'язків рівняння Фредгольма першого роду в деяких контактних задачах теорії пружності / Григорій Габрусєв // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія механіко-математична. – 2007. – Вип. 67 – С. 59-65.

· Samborskaya A. On the effects of interacting anisotropic fibers on the microbuckling in a composite / Lapusta Y., Labesse-Jied F., Samborskaya A., Wagner W. // International Journal of Fracture., 2011 vol. 167, no. 1. 103-110 ISSN 03769429.

· Шелестовський Б.Г. Контактна взаємодія кільцевого штампа із попередньо напруженим ізотропним шаром / Б.Г. Шелестовський, І.Ю. Габрусєва // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2011. – 54, № 3. – С. 138–146.