Наукові проекти

e-mail Друк

Працівники кафедри брали участь у наступних держбюджетних науково-дослідних темах:

· «Моделювання пластичних ефектів в околі вершини тріщини та залишкових технологічних напружень в елементах конструкцій» (0103U003518, 2004 – 2006 рр.);

· «Розрахунок температурного та напружено-деформованого станів багатошарових порожнистих циліндрів під дією неосесиметричного температурного і силового навантажень» (0106U000123, 2006-2008рр.);

· «Математичне моделювання кінетики напружено деформованого стану при багатопрохідному зварюванні елементів конструкцій з врахуванням фазових переходів» (0109U002294, 2009-2011 рр.);

· «Розробка методів прогнозування динамічної повзучості конструкційних матеріалів з урахуванням параметрів циклічного навантаження» (0101U006795);

· «Розробка методу підвищення несучої здатності елементів конструкцій шляхом попереднього комбінованого навантаження» (0197U004547);

· «Діагностичні параметри та механічні аспекти формування мезоскопічного деформаційного рельєфу на поверхні експлуатованих трубних сталей» (ДІ 228-16);

· «Розробка нового методу технічного діагностування стану зварних швів магістральних газопроводів на основі статистичного аналізу їх структурної неоднорідності» (ДІ 232-17).

Завідувач кафедри ВМ Шелестовський Борис Григорович є відповідальним секретарем наукового журналу “Вісник ТНТУ” та вченим секретарем спецради Д 58.052.01.