Історія кафедри вищої математики

e-mail Друк

Історія нашої кафедри починалася в 1960 році, коли був заснований загальнотехнічний факультет Львівського політехнічного інституту. Першим представником і організатором майбутньої кафедри вищої математики була Мельник Діна Пилипівна, яка з 1 вересня 1960 року працювала старшим викладачем і керувала секцією математики загальнотехнічного факультету.

Діна Пилипівна закінчила в 1952 році фізико-математичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю “математика”, вступила до аспірантури на кафедру диференціальних рівнянь цього ж університету, яку закінчила в 1955 році. В 1959 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Фундаментальна матриця лінійних еліптичних систем диференціальних рівнянь для необмеженого простору”. Наукові праці Мельник Д.П. стосуються розділів: диференціальні рівняння; еліптичні системи диференціальних рівнянь.

В 1963 році була утворена кафедра вищої математики і Мельник Діна Пилипівна була обрана на посаду виконуючого обов’язки завідувача кафедри.

На цій посаді працювала до 1969 року, з 1966 року Мельник Д.П. – доцент кафедри вищої математики. Вийшла на пенсію у 1996 році.

З вересня 1962 року почав працювати на загальнотехнічному факультеті Львівського політехнічного інституту Сіренко Іван Григорович.

Іван Григорович з жовтня 1943 року по 9 травня 1945 року брав участь у Великій Вітчизняній війні. У 1947 році закінчив Конотопський вчительський інститут, а у 1952 році – фізико-математичний факультет Львівського педагогічного інституту за спеціальністю “математика”.

З вересня 1962 року працював асистентом, а з вересня 1963 року – старшим викладачем кафедри вищої математики ТФ ЛПІ.

В 1973 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Деякі питання теорії та розрахунків податливих на зсув ортотропних оболонок у змінному полі температур”. З 1973 року Сіренко І.Г. – доцент кафедри вищої математики, а з березня 1974 року по грудень 1983 року завідувач кафедри вищої математики ТФ ЛПІ.

Наукові праці Сіренка І.Г. стосуються механіки деформівного твердого тіла, зокрема розділу – теорія оболонок. Загальна кількість публікацій – 23, з них 10 наукових статей.

Іван Григорович прийшов до нас із системи шкільної освіти (працював завідувачем кабінету математики Тернопільського інституту вдосконалення кваліфікації вчителів), тому мав не тільки високу фахову підготовку, але був майстерним педагогом, досвідченим методистом.

В 1984 році невблаганна смерть забрала Сіренка І.Г. з життя, але його творча праця, висока ерудованість, тактовність і толерантність назавжди залишиться у нашій пам’яті.

З вересня 1962 року почав працювати на загальнотехнічному факультеті викладачем вищої математики Коба Костянтин Олексійович: спочатку асистентом, згодом старшим викладачем. В 1969 році він перейшов на кафедру теоретичної механіки, де працював доцентом до своєї смерті в 2009 році.

З вересня 1963 року в Тернопільському філіалі Львівського політехнічного інституту почала працювати Жук Наталія Петрівна. Жук Н.П. в 1955 році закінчила фізико-математичний факультет Чернівецького державного університету за спеціальністю “механіка”.

З вересня 1963 року – асистент кафедри вищої математики, з 1974 року – старший викладач. В 1983 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Несуча здатність і оптимальне проектування оболонок обертання і круглих пластин з врахуванням напружень зсуву”. З 1985 року – доцент кафедри вищої математики. Наукові праці стосуються механіки деформівного твердого тіла. Загальна кількість публікацій – 22, з них 11 наукових статей.

З 1999 року Жук Н.П. – на заслуженому відпочинку. За час праці в університеті Наталя Петрівна зарекомендувала себе високопрофесійним викладачем, вимогливим та доброзичливим.

З 1964 року на кафедрі працював старшим викладачем Крочак Адам Михайлович, який закінчив в 1959 році механіко-математичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка; працював в ТФ ЛПІ до 1984 року.

З 1 жовтня 1964 року на посаду асистента кафедри була прийнята Дроговоз Зінаїда Іванівна, яка в 1963 році закінчила фізико-математичний факультет Чернівецького державного університету за спеціальністю “прикладна математика”. Працювала до 1989 року.

З вересня 1965 року почав працювати на кафедрі вищої математики Мильніков Володимир Васильович.

Мильніков В.В. з грудня 1941 року по 9 травня 1945 року брав участь у Великій Вітчизняній війні, герой Радянського Союзу. В 1951 році закінчив курс Військової артилерійської академії в м. Москві. В 1961 році був демобілізований з рядів армії за станом здоров’я. В 1965 році закінчив фізико-математичний факультет Кременецького педагогічного інституту за спеціальністю “математика”. На кафедрі вищої математики працював по 1986 рік на посадах асистента і старшого викладача, звільнився за власним бажанням у зв’язку з погіршенням стану здоров’я. Помер в 1991 році. Пам’ять про цю чудову людину назавжди залишиться в серцях його колег і студентів, яких він вчив.

У вересні 1969 року був оголошений конкурс на заміщення вакантної посади завідувача кафедри вищої математики. Подав документи на цю посаду Чуріков Віктор Андрійович, у жовтні 1969 року пройшов по конкурсу і працював на цій посаді до лютого 1974 року.

Чуріков В.А. закінчив в 1953 році механіко-математичний факультет Львівського державного університету за спеціальністю “математика”. В 1966 році захистив кандидатську дисертацію в Пермському державному університеті.

В ТФ ЛПІ працював до 1983 року, з 1974 року на посаді доцента. У 1983 році звільнений за власним бажанням.

Наукові праці Чурікова В.А. стосувалися диференціальних рівнянь, зокрема крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь.

З грудня 1972 року на нашій кафедрі почав працювати старшим лаборантом Єрьоменко Валерій Васильович, випускник математичного факультету Ужгородського державного університету 1972 року. З грудня 1973 року і до кінця свого життя (помер в жовтні 1992 року) працював на посаді асистента кафедри.

З 1976 року на кафедрі вищої математики почав працювати Попович Богдан Іванович, який з 1970 року по 1975 рік працював у Тернопільському фінансово-економічному інституті.

Попович Б.І. закінчив в 1965 році механіко-математичний факультет Львівського державного університету за спеціальністю “механіка”. В 1971 році захистив кандидатську дисертацію.

Працював на посаді доцента кафедри до жовтня 1993 року. Звільнився за власним бажанням. Наукові праці стосуються механіки деформівного твердого тіла.

З 1985 року почав працювати на нашій кафедрі на посаді доцента Іващук Дмитро Васильович. Іващук Д.В. закінчив в 1970 році механіко-математичний факультет Львівського державного університету за спеціальністю “механіка”. В 1978 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Дослідження теплодифузійних процесів і напруженого стану в тілах з покриттям”. З 1980 року до 1985 року працював в Тернопільському фінансово-економічному інституті. До нас прийшов уже сформованим науковцем і викладачем.

Наукові праці стосуються дослідження теплодифузійних процесів і напруженодеформованого стану тіл з тонким покриттям. Опубліковано понад 30 наукових праць.

Працював на нашій кафедрі до 2003 року. В 2005 році трагічно загинув. Ми завжди будемо пам’ятати про Дмитра Васильовича – чудову і щиру людину, шанованого нашого колегу.

Данчак Петро Іванович працював в нашому університеті з 1970 року на посаді асистента кафедри теоретичної механіки ТВ ЛПІ. В 1983 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Усталена повзучість і оптимальне проектування оболонок обертання, круглих пластин і стержнів з врахуванням анізотропії поперечного зсуву”.

На кафедрі вищої математики працював з 1986 року, з 1987 року на посаді доцента. Наукові праці Данчака П.І. стосуються механіки деформівного твердого тіла. Опублікував понад 20 наукових праць. З 2005 року Петро Іванович на пенсії.

В 1987 році у нас почав працювати Добротвор Ігор Григорович. В 1979 році він закінчив з відзнакою фізико-математичний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту за спеціальністю “математика і фізика”. В 1984 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Осциляційні властивості розв’язків деяких класів рівнянь еліптичного типу”.

З 1987 року – асистент, згодом старший викладач і доцент кафедри вищої математики. Наукові праці стосуються якісної теорії диференціальних рівнянь математичної фізики. Опубліковано понад 35 наукових праць.

Добротвор І.Г. працював на кафедрі вищої математики по 2002 рік, потім перейшов на роботу в Тернопільський економічний університет.

З 1990 року у нас почав працювати на посаді доцента Габрусєв Валерій Григорович. Він закінчив в 1969 році механіко-математичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. В 1974 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Осесиметричні задачі теплопровідності та термопружності для трансверсально ізотропного шару”. З 1972 року працював в Тернопільському педагогічному інституті викладачем кафедри вищої математики, з 1978 року – завідувачем кафедри математичного аналізу, з 1985 по 1990 рік – деканом фізико-математичного факультету Тернопільського педагогічного інституту.

Наукові дослідження стосуються механіки деформівного твердого тіла. Опубліковано понад 30 наукових праць.

Валерій Григорович був високоерудованим викладачем, досвідченим і успішним науковцем, спонукав студентів до самостійних пошуків, творчо організовував їх роботу. У спілкуванні з колегами та студентами завжди був толерантним, доброзичливим, уважним.

Через важку хворобу пішов з життя у липні 2006 року. Важко змиритися з тим, що такі чудові люди завчасно покидають цей світ, залишаючи незагоєну рану в серцях рідних, близьких та колег по праці.

В 1993 році почала працювати на нашій кафедрі на посаді асистента Цимбалюк Любов Іванівна. Вона закінчила математичний факультет Чернівецького державного університету в 1992 році за спеціальністю “прикладна математика”. В 2001 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Розподіл напружень у шарі, зумовлених плоскими і осесиметричними залишковими деформаціями”.

З 2002 року доцент кафедри вищої математики, а з 2003 року працює на кафедрі математичних методів в інженерії.

З 1995 року до 2003 року працювала на нашій кафедрі на посаді асистента Козбур Галина Володимирівна. Вона закінчила механіко-математичний факультет Львівського державного університету в 1990 році. З 2003 року працює на кафедрі математичних методів в інженерії.

В 1996 році до нас на кафедру прийшла працювати Блащак Наталія Іванівна. Вона закінчила з відзнакою в 1993 році фізико-математичний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту за спеціальністю “математика”. В 1997 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Про періодичні розв’язки диференціальних рівнянь гіперболічного типу”.

З 1996 року – асистент, з 1998 року – старший викладач, а згодом доцент кафедри вищої математики. Опубліковано понад 10 наукових праць.

Як і Цимбалюк Л.І., Блащак Н.І. пройшла на нашій кафедрі шлях від асистента до доцента. Здібний, ерудований викладач. З 2005 року працює на кафедрі математичних методів в інженерії.

З 1997 року на посаді асистента нашої кафедри почав працювати Ясінський Анатолій Васильович. Він в 1980 році закінчив з відзнакою математичний факультет Львівського державного університету. В 1989 року захистив кандидатську дисертацію на тему “Оптимізація осесиметричного напруженого стану пружних тіл за допомогою стаціонарних теплових джерел”.

З 1998 року – доцент кафедри вищої математики. У 2003 році вступив до докторантури Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача, у 2008 році захистив докторську дисертацію.

З 2009 по 2012 рік на посаді доцента кафедри вищої математики пріцював Демчишин Омелян Іванович. Він народився 4 травня 1950 року в Зборівському районі Тернопільської області. В 1966 році закінчив середню школу. Працював до 1974 року токарем на „Ватрі”. З 1974 по 1979 роки навчався в Тернопільському педагогічному інституті на фізико-математичному факультеті.

Кандидат фізико-математичних наук з 1994 року. Дисертацію на тему «Термоелектричні і термомагнітні явища в анізотропних середовищах при великих градієнтах температури» захистив у 1994 році.

З 1997 по 2009рр. працював доцентом кафедри загальноекономічних дисциплін ПВНЗ ”Інститут економіки і підприємництва”, де викладав вищу математику.

Раптово пішов із життя у жовтні 2012 року.

Фурсевич Людмила Вікторівна працювала в університеті з 1973 по 2015 рік. В 1972 році закінчила фізико-математичний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту за спеціальністю “математика”. З 1973 року старший лаборант кафедри вищої математики Тернопільського філіалу Львівського політехнічного інституту. В 1988 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Нелінійні та неоднорідні задачі для дифузійного рівняння з затухаючою пам’яттю”. З 1988 року асистент кафедри вищої математики, з 1989 року старший викладач кафедри вищої математики Тернопільського приладобудівного інституту, з 1992 року доцент кафедри вищої математики ТДТУ імені Івана Пулюя.

Наукові праці стосуються розділів: диференціальні рівняння; математична фізика.

Загальна кількість публікацій 41, з них 18 наукових статей.

З 1999 року по 2004 рік працювала заступником декана факультету комп’ютерних технологій.

З листопада 1985 року по січень 2002 року на посаді старшого лаборанта кафедри працювала випускниця нашого вузу – Войчунас Людмила Олексіївна. Вона добре виконувала свої обов’язки, була надійним і відповідальним працівником. Звільнилась за власним бажанням, у зв’язку з переходом на іншу роботу.

Панчук Олег Ігорович закінчив фізико-математичний факультет Тернопільського національного педагогічного університету в 2013 році. З 2013 по 2016 рік навчався в аспірантурі за спеціальністю "Механіка деформівного твердого тіла". З 2015 по 2019 рік працював на посаді асистента кафедри.

Викладач Самборська Олександра Миколаївна працювала на кафедрі вищої математики з 1964 по 2021 рік. В 1960 році закінчила з відзнакою механіко-математичний факультет Львівського державного університету, за спеціальністю “математика”. З 1964 року асистент кафедри вищої математики Тернопільського філіалу Львівського політехнічного інституту, згодом старший викладач цієї кафедри. В 1991 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Загальна задача стійкості періодичного ряду волокон у пружній матриці”. З 1992 року доцент кафедри вищої математики ТДТУ імені Івана Пулюя.

Наукові праці стосуються механіки деформівного твердого тіла. Загальна кількість публікацій – 34, з них 20 наукових статей.

Самборська О.М. займається науково-дослідницькою роботою студентів, які неодноразово ставали призерами та переможцями Всеукраїнських математичних олімпіад. Студент Рудик Юрій Володимирович одержав диплом ІІ-го ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді з математики 1998 року, а в 2002 році одержав диплом абсолютного переможця Всеукраїнської студентської математичної олімпіади. Студент Супрунюк Богдан Ярославович в 2000 році одержав диплом І-го ступеня студентської математичної олімпіади за перше місце по групі політехнічних та індустріальних вузів.

На теперішній час на кафедрі працюють:

Завідувач кафедри вищої математики Шелестовський Борис Григорович, кандидат фізико-математичних наук, доцент. В 1969 році закінчив з відзнакою механіко-математичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка, за спеціальністю “механіка”, в 1972 році захистив кандидатську дисертацію з механіки деформівного твердого тіла. Тема дисертації: “Деякі мішані (контактні) задачі термопружності для півпростору і шару”. З 1981 року доцент кафедри вищої математики Тернопільського філіалу Львівського політехнічного інституту, з 1984 року завідувач цієї кафедри.

Наукові праці стосуються таких розділів науки: механіка деформівного твердого тіла; інтегральні перетворення та інтегральні рівняння. Загальна кількість публікацій 126, з них 58 наукових статей.

З 2000 року Шелестовський Б.Г. є відповідальним секретарем наукового журналу “Вісник ТДТУ”, вченим секретарем спецради К58.052.01.

Керує науковою роботою аспірантів нашої кафедри.

Романюк Леонід Антонович закінчив в 1995 році фізико-математичний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту. З 1999 року асистент кафедри вищої математики ТДТУ. У 2004 році захистив кандидатську дисертацію; з 2004 року старший викладач, а з 2006 року доцент кафедри вищої математики.

Наукові праці стосуються аеродинаміки та газодинаміки літальних апаратів. Загальна кількість публікацій 24.

Федак Сергій Ігнатович закінчив в 1997 році механіко-математичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю “механіка”. В 2003 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Тріщиностійкість алюмінієвого сплаву АМг6 в умовах динамічної повзучості”. З 2003 року асистент, а з 2004 року доцент кафедри вищої математики ТДТУ імені Івана Пулюя.

Наукові праці стосуються механіки деформівного твердого тіла. Загальна кількість публікацій – 19.

Габрусєв Григорій Валерійович закінчив у 2004 році фізико-математичний факультет Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Після закінчення вузу працював асистентом кафедри інформатики та методики її викладання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, з 2007 року – асистентом кафедри вищої математики Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

У 2008 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Контактна взаємодія кільцевих штампів з трансверсально ізотропним шаром та ізотропним шаром із залишковими деформаціями».

Наукові праці стосуються контактних задач механіки деформівного твердого тіла. Загальна кількість публікацій – 26.

Габрусєва Ірина Юріївна закінчила фізико-математичний факультет Тернопільського державного педагогічного університету в 2004 році. З 2004 року працювала на посадах лаборанта та асистента кафедри. У 2010 році закінчила аспірантуру за спеціальністю "Механіка деформівного твердого тіла". У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Контактна взаємодія параболічних та кільцевих штампів із попередньо напруженою товстою плитою".

Михайлишин Володимир Михайлович закінчив в 1992 році механіко-математичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. Працює на кафедрі вищої математики на посаді асистента з 1996 року. Успішно працює над кандидатською дисертацією на тему “Пружньопластичні деформації в тонких дисках в процесі наплавлення їх стійкими до зношення порошкоподібними металами”.

Суттєву допомогу в організації навчального процесу надають кафедрі лаборант Ратновська Людмила Михайлівна.

Останнє оновлення ( Понеділок, 27 вересня 2021, 14:40 )